Meer info over het restaureren van de treinwagon volgt.