VEEL GESTELDE VRAGEN

1.   Wat maakt deze trein zo bijzonder?
Het betreft hier één van de twee laatst overgebleven rijtuigen van de ZHESM, de spoorwegmaatschappij die vanaf 1908 de allereerste elektrische treinen van Nederland in bedrijf had. Deze bijzondere treinen reden vanaf de ingebruikneming in 1908 over de Hofbogen. Het enige andere exemplaar dat nog bestaat is te zien in het spoorwegmuseum in Utrecht. Ons exemplaar van de ZHESM is uit 1914, heeft een bagageruimte en is net iets anders dan het model in Utrecht. Het spoorwegmuseum zelf heeft niet de middelen of de intentie om dit rijtuig te restaureren. Dit betekent dat het rijtuig uiteindelijk zal vergaan, tenzij anderen zich erover ontfermen. En daar komt stichting Hofpleintrein kijken. Wij zien een unieke kans de wagen met de Hofbogen te herenigen en daarmee een stuk Rotterdamse historie weer tot leven te brengen!

2.   Kan de trein nog rijden? Hoe gaan jullie hem verplaatsen?
Hij mag niet meer over het spoor rijden. In Duitsland is het rijtuig los gemaakt van het onderstel, op een dieplader getakeld en vervolgens zo’n 585 kilometer over de weg naar Rotterdam vervoerd. Dit transport is inmiddels voltooid en de wagen staat voor de restauratie gestald bij de Stoom Stichting Nederland in het Kralingse Bos. Na de restauratie zal zo’n zelfde proces volgen om de wagen op het dak van de Hofbogen te krijgen.

3.   Hoeveel geld kost dit allemaal?
Het transport inclusief voorbereidende kosten kwam op € 20.000 en de totale kosten voor het project zijn geraamd op zo’n € 200.000. Dit zijn bruto bedragen, onder te verdelen in arbeid, materiaal, stallingskosten, etc. De stichting is afhankelijk van donaties, sponsoring van middelen in natura of arbeid, subsidies en crowdfunding campagnes om de benodigde financiering rond te krijgen.

4. In de krant staat geroofde trein, waarom zou er betaald moeten worden voor een gestolen trein?
We betalen niets voor de trein zelf, maar de kosten gemoeid met het transport moeten we wel betalen. Deze bestaan uit twee componenten die het relatief kostbaar maken.

Het eerste component is dat het Spoorwegmuseum vlak na de ontdekking (in 1993) opdracht heeft gegeven aan een particuliere werkplaats in Duitsland, de trein daar voorlopig te stallen. De intentie was destijds om ‘m snel naar Nederland te halen, maar dat is niet gebeurd. Door een verandering van visie van het museum kwam de prioriteit bij andere treinen in de collectie te liggen. De werkplaats in Duitsland heeft intussen ruim 25 jaar op de trein gepast en door minimaal onderhoud voorkomen dat de wagen zou vergaan. Een deel van de kosten zit ‘m in die langdurige stalling van het rijtuig. Juridisch is dit uitgezocht en is er goed onderhandeld met de verschillende partijen.

Een ander component is het transport zelf. De wagon zou in principe rollend over de rails vervoerd kunnen worden, maar maximaal met 30 kilometer per uur. Het is niet mogelijk met deze lage snelheid te rijden op het overvolle Duitse en Nederlandse spoorwegennet. Het transport kan daarom uitsluitend via het water of via de weg plaatsvinden, waarbij transport over de weg de meest voordelige oplossing is. Vanwege de hoogte zal de trein over twee diepladers worden verdeeld. Het bovenste deel wordt zonder draaistellen op een dieplader getakeld en een tweede vrachtwagen vervoert de draaistellen. De hijswerkzaamheden in Duitsland en Rotterdam en het transport van twee afzonderlijke wagens hebben allemaal invloed op die kosten. Deze kunnen bij niemand worden geclaimd en zal de Stichting dus zelf moeten voldoen. Uiteraard is er onderhandeld over een scherpe prijs.

5.   Het hele project is aardig ambitieus, is dat wel haalbaar?
Ja! Vanuit verschillende hoeken krijgen we positieve reacties. In de gemeenteraad is in februari 2018 zelfs unaniem een motie aangenomen ons project te ondersteunen. Nadat we zelf het eerste deel via een crowdfundings campagne hebben binnengehaald heeft de gemeente heeft het nog ontbrekende geldbedrag bijgepast om het transport definitief mogelijk te maken. Ook zal de gemeente in samenspraak met de nieuwe eigenaar van de Hofbogen ons straks gaan helpen met de onderhandelingen over de toekomstige plek op het dak.

We blijven echter afhankelijk van giften, vrijwilligerswerk en samenwerkingen met scholen en bedrijven. Een groot deel van onze tijd wordt besteed aan het benaderen van potentiële subsidieverstrekkers en bedrijven die middelen en/of materialen in natura willen verstrekken. Zie jij het rijtuig ook graag terugkomen op de Hofbogen en wil je iets bijdragen? Laat het ons weten via info@hofpleintrein.nl

6.   Wat gebeurt er met de trein, wanneer hij op de Hofbogen staat?
Het belangrijkste doel van de stichting is dat het rijtuig straks weer op de Hofbogen staat, aan de buitenkant voorzien van originele jugendstil decoratie in combinatie met de kenmerken uit de jaren ‘20. Met de nieuwe eigenaar van de Hofbogen en de gemeente Rotterdam zullen we in gesprek gaan over een passende functie. De wagen zal wat ons betreft deels een monumentale/museale functie krijgen, die bezoekers informeert over het verleden van de Hofpleinlijn en Hofpleintrein en kan deels worden ingericht voor lichte horeca. Uit een enquête onder bewoners blijkt dat deze combinatie van museum en horecagelegenheid de meeste voorkeur geniet.

7.   Ik heb ook leuk idee en wil graag helpen, kan dat?
Wij staan open voor ideeën en kunnen altijd helpende handen gebruiken in de vorm van vrijwilligers, sponsoren en donateurs, en bekijk: Help mee.
Heb je een gaaf idee, of ben je als ondernemer geïnteresseerd? Heb jij, of ken jij een bedrijf dat dit project met materialen of financieel kan steunen? Laat het ons weten en stuur een mail naar info@hofpleintrein.nl.

8.   Wat een gaaf initiatief! Ik wil graag een bedrag doneren, hoe doe ik dat?
Dat is heel eenvoudig. Maak je bedrag over aan Stichting Hofpleintrein, ieder bedrag is welkom:

Stichting Hofpleintrein
NL33 INGB 0007 5127 55

Wanneer je een mail stuurt aan info@hofpleintrein.nl, dan kan je donatie worden vermeld op de website. Uiteraard kun je er ook voor kiezen anoniem te blijven. Ter bevestiging ontvang je een bericht per e-mail retour.
Bekijk: Help mee.

9.   Wat is het belastingvoordeel voor donateurs aan een culturele ANBI?
De Stichting Hofpleintrein heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), aangezien we actief zijn op het gebied van cultuur en erfgoed.
Voor donateurs geldt daarmee een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Bekijk: Help mee.