Doelstelling
Stichting Hofpleintrein Rotterdam heeft als doelstelling het rijtuig mBD 9952 naar Rotterdam terug te brengen, te herstellen en met een nieuwe, passende functie weer op het dak van de Hofbogen te plaatsen. De wagen wordt zichtbaar (en zo veel als mogelijk toegankelijk) voor buurtbewoners, Rotterdammers en toeristen.

Hoe gaan we te werk?
Wij geloven in de kracht van transformatie, van meedoen en van samenwerking. De restauratie zal ongeveer vijf jaar in beslag nemen en zo veel mogelijk worden uitgevoerd door vrijwilligers, leerlingen en stagiaires van Rotterdamse scholen. De financiën (voor transport, stalling, materialen, verzekeringen) krijgen we bij elkaar door middel van crowdfunding, schenkingen, donaties, fondsen, sponsoring, gemeentelijke subsidies en bijdragen in natura. Samen maken we onze stad mooier en completer. Kijk hier bij: Help mee

Partners van de Stichting Hofpleintrein:
Spoorwegmuseum Utrecht
Hout- en meubileringscollege (HMC)
Gemeente Rotterdam
Hofbogen
LMC-VO
Stoom Stichting Nederland (SSN)

Plan van aanpak (beleidsplan)

Download hier het Plan van aanpak (beleidsplan)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download hier het Jaarverslag van Stichting Hofpleintrein 2022
Download hier het Jaarverslag van Stichting Hofpleintrein 2021

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het is vrijwilligerswerk, ook voor het bestuur.

Bestuursleden:
mevr. W. Lans – bestuursvoorzitter
dhr. J. Waszink – bestuurslid
mevr. A. Kroon – bestuurslid, secretaris
dhr. J. Diepenhorst – bestuurslid, penningmeester
dhr. R. Turlings – bestuurslid

RSIN/fiscaal nummer Stichting Hofpleintrein Rotterdam
856196824

Culturele ANBI-stichting
De Stichting Hofpleintrein heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), aangezien we actief zijn op het gebied van cultuur en/of erfgoed. Dit geeft onder andere fiscale voordelen bij financiële donaties.

Voor de verantwoording van de culturele ANBI-vermeldingsplicht, bekijk hier de ingevulde formuleren.