Doelstelling
Stichting Hofpleintrein Rotterdam heeft als doelstelling het rijtuig mBD 9952 naar Rotterdam terug te brengen, te herstellen en met een nieuwe, passende functie weer op het dak van de Hofbogen te plaatsen. De wagen wordt zichtbaar (en zo veel als mogelijk toegankelijk) voor buurtbewoners, Rotterdammers en toeristen.

Hoe gaan we te werk?
Wij geloven in de kracht van transformatie, van meedoen en van samenwerking. De restauratie zal ongeveer twee jaar in beslag nemen en zo veel mogelijk worden uitgevoerd door vrijwilligers, leerlingen en stagiaires van Rotterdamse scholen. De financiën (voor transport, stalling, materialen, verzekeringen)  krijgen we bij elkaar door middel van crowdfunding, schenkingen, fondsen, gemeentelijke subsidies en bijdragen in natura. Samen maken we onze stad mooier en completer.

Partners van de Stichting Hofpleintrein:
Spoorwegmuseum Utrecht
Hout- en meubileringscollege (HMC)
Gemeente Rotterdam
Hofbogen B.V.
LMC-VO
Stoom Stichting Nederland (SSN)

Plan van aanpak (beleidsplan)

Download hier het Plan van aanpak (beleidsplan)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download hier het Jaarverslag Hofpleintrein 2021

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het is vrijwilligerswerk, ook voor het bestuur.

Bestuursleden:
mevr. W. Lans – bestuursvoorzitter
dhr. J. Waszink – bestuurslid
dhr. M. Uiterwijk – bestuurslid
mevr. A. Kroon – bestuurslid, secretaris
dhr. J. Diepenhorst – bestuurslid, penningmester

RSIN/fiscaal nummer Stichting Hofpleintrein Rotterdam
856196824

ANBI-stichting
De Stichting Hofpleintrein heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), aangezien we actief zijn op het gebied van cultuur en/of erfgoed. Dit geeft onder andere fiscale voordelen bij financiële donaties.

Bekijk hier de formulieren voor de ANBi-vermeldingsplicht.