Doelstelling
De stichting Hofpleintrein Rotterdam heeft als doelstelling het rijtuig de mBD 9952 naar Rotterdam terug te brengen, te herstellen en met een nieuwe functie weer op het dak van de Hofbogen te plaatsen. Het verwerven, zo mogelijk restaureren, exposeren, herbestemmen, exploiteren van Nederlands elektrisch spoorwegmaterieel en voorwerpen daarmee verband houdende, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) van materieel van de voormalige Zuid-Hollandsche Elektrische Spoorwegmaatschappij (ZHESM), het verzamelen van documentatie betreffende zulk spoorwegmaterieel en voorwerpen daarmee verband houdende en het verspreiden van informatie over de geschiedenis van de ZHESM; het uitvoeren van bovenstaande activiteiten onder andere in samenhang met de herontwikkeling van het Rijksmonument De Hofbogen in Rotterdam.

 

 

De wagen wordt zichtbaar voor buurtbewoners, Rotterdammers en toeristen. De functie en het gebruik in vroeger tijden komen naar voren, waarmee het rijtuig tot een icoon van de stad wordt.

 

 

Hoe gaan we te werk?
Om het zo ver te krijgen, moet de wagen eerst getransporteerd worden vanaf de huidige locatie in Duitsland (Klostermansfeld in de buurt van Leipzig) naar Rotterdam en grondig worden gerestaureerd. De restauratie zal zoveel mogelijk worden uitgevoerd door vrijwilligers, leerlingen en stagiaires van Rotterdamse scholen.

De financiën krijgen we bij elkaar door gebruik te maken van crowd funding, schenkingen, fondsen, bijdragen van diverse bedrijven en gemeentelijke subsidies.

Ter voorbereiding is de stichting in overleg met verschillende instanties:
– Spoorweg Museum Utrecht
– scholen (HMC, LMC)
– vervoersbedrijf
– eigenaar van de locatie waar de restauratie plaats gaat vinden
– Hofbogen B.V.

 

 

Plan van aanpak (beleidsplan)
Het plan is de wagen terug te halen naar Rotterdam en als monument op de Hofbogen te plaatsen. Hiermee komt een klein, maar authentiek stukje van het vooroorlogse centrum van Rotterdam op zijn oorspronkelijke plek terug.
Het project is opgedeeld in een aantal fasen:
Fase 1. Vooronderzoek en voorbereiding
Fase 2. Vervoer naar Nederland
Fase 3. Restauratie
Gestart wordt met het opknappen van de buitenkant naar de oorspronkelijke stijl van de late jaren ’20.
Over de invulling van de binnenkant wordt rekening gehouden met het historische karakter en in overleg met een mogelijke uitbater later beslist.
Fase 4. Functie en bestemming
Tijdens het restauratie proces wordt de definitieve functie van de wagen bepaalt. In overleg met de nieuwe eigenaar van de Hofbogen en de gemeente wordt de definitieve locatie van het rijtuig vast gesteld.

Download hier het Plan van aanpak (beleidsplan)

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download hier het Jaarverslag 2017

 

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het is vrijwilligerswerk, ook voor het bestuur.

 

Bestuursleden:
J. Waszink – voorzitter
W. Lans – bestuurslid
R. Hegmans – bestuurslid
M. Uiterwijk – bestuurslid

 

RSIN/fiscaal nummer Stichting Hofpleintrein Rotterdam
856196824

 

Financiële verantwoording
De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
Download hier het Financieel jaarverslag 2017