Doelstelling
Stichting Hofpleintrein Rotterdam heeft als doelstelling het rijtuig mBD 9952 naar Rotterdam terug te brengen, te herstellen en met een nieuwe, passende functie weer op het dak van de Hofbogen te plaatsen. De wagen wordt zichtbaar (en zo veel als mogelijk toegankelijk) voor buurtbewoners, Rotterdammers en toeristen.

 

Hoe gaan we te werk?
Om het zover te krijgen moet de wagen eerst getransporteerd worden vanaf de huidige locatie in Duitsland naar Rotterdam en grondig worden gerestaureerd. Dit transport zal plaatsvinden op 19, 20 en 21 juni 2019. De restauratie zal ongeveer twee jaar in beslag nemen en zo veel mogelijk worden uitgevoerd door vrijwilligers, leerlingen en stagiaires van Rotterdamse scholen. De financiën (voor transport, stalling, materialen, verzekeringen)  krijgen we bij elkaar door middel van crowdfunding, schenkingen, fondsen, gemeentelijke subsidies en bijdragen in natura  van verschillende bedrijven.

 

Partners van de Hofpleintrein:
Spoorwegmuseum Utrecht
Hout- en meubileringscollege (HMC)
Gemeente Rotterdam
Hofbogen B.V.
Bestuur LMC-VO
Stoom Stichting Nederland (SSN)

 

Plan van aanpak (beleidsplan)
1.  Vooronderzoek en voorbereiding
2.  Transport naar Nederland
3.  Restauratie: Gestart wordt met het opknappen van de buitenkant naar de oorspronkelijke stijl. Over de invulling van de binnenkant wordt rekening gehouden met het historische karakter en in overleg met een mogelijke exploitant later beslist.
4.  Functie en bestemming: Tijdens het restauratie proces wordt de definitieve functie van de wagen bepaald. In overleg met de nieuwe eigenaar van de Hofbogen en de gemeente wordt de definitieve locatie van het rijtuig vastgesteld.

Download hier het Plan van aanpak (beleidsplan)

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Download hier het Jaarverslag 2018

 

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het is vrijwilligerswerk, ook voor het bestuur.

 

Bestuursleden:
W. Lans – voorzitter
J. Waszink – bestuurslid
R. Hegmans – bestuurslid
M. Uiterwijk – bestuurslid

 

RSIN/fiscaal nummer Stichting Hofpleintrein Rotterdam
856196824

 

Financiële verantwoording
Download hier het Financieel jaarverslag 2018